30 marca 2020

Wszelki informacje można uzyskać przede wszystkim telefonicznie.

 

W oddziale ZUS w Rzeszowie takich wniosków złożono 298, w Jaśle było ich 63. Możliwość odroczenia oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych – to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku występowaniem w Polsce koronawirusa.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie spłaty należności objętych zawartymi wcześniej umowami. 

Niezależnie od wniosku przedsiębiorców do Zus cały czas wpływają wioski od rodziców, którzy zmuszeni są do opieki nad dziećmi do 8 roku życia w związku z niemknięciem żłobków, przedszkoli czy szkół. 

Iwona Kosztyła