30 lipca 2018

Sejm podjął uchwałę w sprawie powołania komisji śledczej ds. VAT.

Ma ona m.in. zbadać i ocenić prawidłowość działań poprzedniego rządu związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Poseł Andrzej Szlachta, przewodniczący komisji finansów publicznych przypomniał, że w latach 2006 -2007, kiedy Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy rządziło w Polsce, dochody podatkowe Polski w stosunku do dochodów innych krajów w zakresie podatków VAT należały do największych, co oznacza, że byliśmy liderem w zakresie ściągania podatku VAT. – W latach 2008-2015 dochody z VAT zaczęły gwałtownie maleć. Mimo, iż produkt krajowy brutto wzrósł o 40% to dochody z VAT jedynie o 21%. Dało to nam taki asumpt, żeby sprawdzić co z podatkiem VAT w tych latach się działo; dlaczego do budżetu państwa wpłynęło ponad siedmiokrotnie mniej niż w roku 2007.

Luka ta, są to dane szacunkowe, wynosi 262 mld zł. Stąd komisja, która ma zbadać te nieprawidłowości – dodaje poseł PiS, Andrzej Szlachta.

Agnieszka Radochońska-Kloc