16 lipca 2021

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne, nie ma również górnej granicy wieku.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w projekcie pn.: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Jest to program rehabilitacji kompleksowej, który proponuje szereg rozwiązań pod okiem lekarza, psychologa, doradcy zawodowego, fizjoterapeuty, mających na celu ułatwienie podjęcia pracy lub powrotu do zatrudnienia.

 

Projekt adresowany jest do osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym nie mogą, a chcą pracować – mówi Agnieszka Ulak z podkarpackiego oddziału PFRON

Osoby, które zakwalifikują się do projektu wezmą udział w kompleksowej rehabilitacji w ośrodku w Nałęczowie. Podczas turnusu rehabilitacyjnego uczestnicy będą wracać do zdrowia i przygotowywać się do wejścia na rynek pracy – dodaje Agnieszka Ulak

Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowych informacji udziela Podkarpacki Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Iwona Kosztyła