25 lutego 2020

Na Podkarpaciu jest 55 takich klubów.

W Rzeszowie odbyła się konferencja „Idea i założenia programu Klub Młodego Odkrywcy”. Wzięli w niej udział nauczyciele, dyrektorzy placówek oświaty którzy już prowadzą, bądź chcieliby założyć Kluby Małego Odkrywacy, których głównym zadaniem jest rozwijanie umiejętności dzieci i młodzieży poprzez doświadczanie nauki. Kluby, które działają w szkołach, domach kultury czy innych placówkach stanowią jedno z modelowych rozwiązań edukacyjnych wypracowanych w Polsce przez nauczycieli.

Iwona Kosztyła