3 kwietnia 2019

Galeria Hand Made w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego czynna jest każdą środę w godzinach 9.00 - 17.00

Na co dzień zajmują się produkcją, handlem czy usługami. Przedsiębiorcy społeczni działający w ramach fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek zoo non profit z województwa podkarpackiego, które powstały w ostatnich dwóch latach w ramach wsparcia Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego teraz mają szansę na prezentację swojej działalności klientom. W siedzibie RARR powstała Galeria Hand Made jako platforma dająca możliwość prezentacji nowym przedsiębiorstwom społecznym. 

 

 

Iwona Kosztyła