30 maja 2022

Dziś konferencja organizowana przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dziś odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod nazwą: „Problemy prawa międzynarodowego”, organizowana przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Celem Konferencji jest zwiększenie wśród studentów świadomości prawnej, związanej ze współpracą Sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości UE, ze szczególnym uwzględnieniem polskich doświadczeń w tym zakresie. Nadto będzie to okazja do wysłuchania głosu ekspertów z zakresu prawa europejskiego, w szczególności z zakresu sądowej ochrony przestrzegania prawa Unii Europejskiej.

Pomysłodawcą Konferencji jest Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, zrzeszające studentów i absolwentów oraz sympatyków prawa, aplikantów zawodów prawniczych oraz innych aktywnych obywateli, działających w zakresie edukacji prawnej naszego społeczeństwa.