6 marca 2019

Blisko 77 mln złotych z budżetu państwa trafi do podkarpackich samorządów. Pieniądze zostaną przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy samorządowcom wręczył dziś w Rzeszowie wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński.

Przedstawiciele 46 podkarpackich gmin oraz 12 powiatów otrzymali dziś z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 77 mln złotych zostanie przeznaczonych w sumie na 183 zdania. Są to zazwyczaj naprawy osuwisk czy zniszczonych dróg podczas powodzi i ulewnych deszczy. Jak mówią podkarpaccy samorządowcy promesy to duże wsparcie:

Posłuchaj

 

Pieniądze trafią także do Krosna, tam ponad 1,5 mln złotych, Gminy Jasło 120 tys. czy Gminy Krasiczyn, blisko 400 tys złotych.

Artur Sołek