23 czerwca 2020

Na Podkarpaciu jest ponad 1200 jednostek OSP, w tym ponad 327 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

32 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymało promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych naszego województwa. Dzięki środkom finansowym zostanie kupionych 22 średnich i 10 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Środki finansowe, które umożliwiły te zakupy pochodzą między innymi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo – mówiła wojewoda Ewa Leniart, która wręczyła promesy prezesom poszczególnych jednostek ochotniczych Straży Pożarnych

Iwona Kosztyła