16 stycznia 2019

Od stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które ułatwiają przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżają koszty związane z ich przechowywaniem.

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze jako pracodawca czy zleceniodawca będziesz przechowywał 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

Dla pracowników, których zatrudniłeś po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018r. możesz skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat ale tylko jeśli spełnisz dodatkowe warunki, które wynikają z ustawy tj.:

•przekażesz do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) oraz

•raport informacyjny (ZUS RIA).

Natomiast akta pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. przechowujesz przez okres 50 lat.

Zmiany oznaczają dla płatników przede wszystkim duże korzyści. Najpierw jednak trzeba dostosować do nich programy kadrowo-płacowe.

Jeśli przedsiębiorca lub biuro rachunkowe działające w jego imieniu, korzysta z programu kadrowo-płacowego, który nie rejestruje danych wymaganych przepisami, które weszły w życie już 1 stycznia 2019 r. powinni jak najszybciej zaktualizować oprogramowanie. Uwaga ta jest również wskazaniem dla producentów oprogramowania kadrowo-płacowego, z którego korzystają polscy przedsiębiorcy. Rzecz niezwykle ważna: do zmian w dokumentach przekazywanych do ZUS w związku z projektem e-Akta będzie na bieżąco dostosowany program Płatnik i e-Płatnik.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na bezpłatne szkolenia poświęcone nowym zasadom wprowadzanym przez projekt „eAKTA”. Odbywają się one w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Leżajsku, Przeworsku, Rzeszowie, Mielcu, Jarosławiu, Przemyślu i Lubaczowie. Szczegóły nt. szkoleń znaleźć można na www.zus.pl zakładka „Wydarzenia i szkolenia”.

Więcej informacji dot. zmian obowiązujących od stycznia uzyskać można także w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Iwona Kosztyła