13 maja 2019

Centrum mieści się w Rzeszowie w budynku przy ul. Lenartowicza.

Komercjalizacja projektów badawczo-rozwojowych oraz ułatwianie kontaktów między uczelniami z regionu a przedsiębiorcami to główny cel Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) w Rzeszowie. Ma ono przyczynić się m.in. do zacieśniania więzi między rzeszowskim środowiskiem naukowo-akademickim a przedsiębiorcami. Dziś została oficjalnie otwarta siedziba Centrum.

Powołanie PCI jest wynikiem ponad rocznej współpracy samorządu województwa podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju. Przy udziale ekspertów zdiagnozowano potencjał rozwojowy województwa, a następnie wypracowano koncepcję powołania regionalnego biura transferu technologii. Koncepcja PCI wzorowana jest na podobnych instytucjach, które działają już m.in. we Francji i Finlandii.

Miejsce to ma być „inkubatorem” dla pomysłów zdolnych polskich inżynierów oraz łącznikiem z kręgiem biznesowym. Centrum skierowane jest również do studentów i innych młodych osób zaangażowanych naukowo, by mogli oni realizować swoje innowacyjne przedsięwzięcia i projekty – mówił Jacek Kubrak, prezes PCI

Centrum mieści się w Rzeszowie w budynku przy ul. Lenartowicza.  Budżet na działalność to 85 milionów złotych, które pozyskane zostały z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Podkarpackiego.

Iwona Kosztyła