13 października 2021

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa październik – listopad 2021 r.

W październiku i listopadzie 2021 r. odbędzie się cykl spotkań projektantów Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami. Tematem spotkań będzie koncepcja nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa. W ramach tej dyskusji zaplanowano:

– 16 spotkań z mieszkańcami osiedli,

– tygodniowy cykl spotkań branżowych w Urbanlab,

– listopadowy cykl spotkań tematycznych z organizacjami pozarządowymi.

  • 11 – 21 października 2021 r. – 16 spotkań projektantów BRMR z mieszkańcami Rzeszowa:

11.10.2021 (godz. 17:00 – 19:00) – osiedla Staromieście i 1000-lecia –  Osiedlowy Dom Kultury 1000-lecia Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Kochanowskiego 29

12.10.2021 (godz. 17:00 – 19:00) – osiedla Pogwizdów Nowy i Miłocin św. Huberta – Ochotnicza Straż Pożarna – Rzeszów Pogwizdów Nowy, ul. Pogwizdowska 85

12.10.2021 (godz. 17:00 – 19:00) – osiedle Zwięczyca – Rzeszowski Dom Kultury ul. Beskidzka 6

13.10.2021 (godz. 17:00 – 19:00) – osiedla Przybyszówka i Bzianka – Rzeszowski Dom Kultury, ul. Dębicka 170

13.10.2021 (godz. 17:00 – 19:00) – osiedla Wilkowyja i Pobitno – Rzeszowski Dom Kultury,  Konfederatów Barskich 43a

13.10.2021 (godz. 17:00 – 19:00) – osiedle Drabinianka – Ochotnicza Straż Pożarna Rzeszów Drabinianka, ul. Strażacka 9

14.10.2021 (godz. 17:00 – 19:00) – osiedla Nowe Miasto, Mieszka I, Paderewskiego – Klub „Zodiak”, al. Niepodległości

15.10.2021 (godz. 17:00 – 19:00) – osiedla Baranówka, Miłocin, Gen. Andersa – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Osmeckiego 51

15.10.2021 (godz. 17:00 – 19:00) – osiedla Śródmieście, Pułaskiego, Piastów, Dąbrowskiego, Grota-Roweckiego – Zespół Szkół Sportowych, ul. Hetmańska 38

18.10.2021 (godz. 17:00 – 19:00) – osiedla Kmity i Króla Augusta – Szkoła Podstawowa Nr. 16, ul. Bohaterów 1

18.10.2021 (godz. 17:00 – 19:00) – osiedle Słocina – Rzeszowski Dom Kultury, ul. Paderewskiego 154

19.10.2021 (godz. 17:00 – 19:00) – osiedla Krakowska Południe i Franciszka Kotuli – Szkoła Podstawowa Nr. 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21

19.10.2021 (godz. 17:00 – 19:00) – osiedla Budziwój i Biała – Rzeszowski Dom Kultury, ul. Herbowa 3

20.10.2021 (godz. 17:00 – 19:00) – osiedla Staroniwa i Zawiszy Czarnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr. 4, ul. Staroniwska 55

20.10.2021 (godz. 17:00 – 19:00) – osiedla Matysówka i Zalesie – Rzeszowski Dom Kultury, ul. Matysowska 99

21.10.2021 (godz. 17:00 – 19:00) – osiedle Załęże – Ochotnicza Straż Pożarna – Rzeszów Załęże, ul. Księdza Jana Stączka 40

  • 25 – 29 października 2021 r. (godz. 9:00 – 17:00), Urbanlab, ul. 3-go Maja 13

Podczas spotkań ze specjalistami w Urbanlab będzie można porozmawiać o 5 politykach zawartych w studium: transport i komunikacja, walory i jakość przestrzeni, środowisko i odporność na zmiany klimatu, mieszkańcy i infrastruktura społeczna, gospodarka.

  • 2 – 10 listopada 2021 r. spotkania tematyczne

Podczas spotkań zostaną poruszone problemy konkretnych grup mieszkańców jak np. seniorzy, rowerzyści, młodzież.

Informacje na temat spotkań można uzyskać na stronie internetowej www.brmr.erzeszow.pl oraz w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. Księdza Jałowego 23 A, tel. 17 748 4900.

mat. pras.