26 października 2021

Kongres odbędzie się w G2A Arena w Jasionce.

Podkarpacki Kongres Gospodarczy (PKG) to przestrzeń do spotkań i dialogu na temat sytuacji gospodarczej w kraju i w województwie podkarpackim. Wydarzenie od 2019 r. odbywa się G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego, gromadzi znamienitych gości i ekspertów w swoich dziedzinach z województwa podkarpackiego oraz całej Polski. PKG jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców. To tutaj mogą się oni integrować, wymieniać doświadczeniami oraz zdobywać nową wiedzę.

Ideą Kongresu jest stworzenie przestrzeni do współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu, polityki oraz administracji samorządowej i rządowej. Kongres będzie poświęcony przede wszystkim tematom okołogospodarczym regionu południowo-wschodniej Polski i zagadnieniom istotnym dla lokalnego świata biznesu.

 

Rok 2021 jest szczególną próbą dla biznesu i gospodarki. Rzeczywistość ewoluuje błyskawicznie. Zmiany są radykalne. Społeczne i ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 to wyzwania, z którymi musi mierzyć się biznes. Dlatego też, podczas 3 edycji Podkarpackiego Kongresu Gospodarczego – największego wydarzenia biznesowego Podkarpacia, przedstawiciele rządu, ekonomiści, naukowcy, praktycy oraz prezesi poprzez udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach, debatach i prelekcjach będą mogli wspólnie zastanawiać się nad perspektywami i kierunkami społeczno-gospodarczego rozwoju województwa i kraju.