1 września 2020

Gmina Głogów Małopolski ogłosiła przetarg na budowę hali sportowej.

Przedmiotem zamówienia jest budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej w gminie Głogów Małopolski. Wejście główne do hali sportowej od strony południowo-wschodniej, pozostałe wejścia zlokalizowane po stronie południowo-wschodniej i północno-wschodniej. Wyznaczono tereny zielone wraz z ciągami pieszo-jezdnymi.

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w oparciu o harmonogram rzeczowy inwestycji na lata 2020-2022 – w związku z otrzymaną przez gminę dotacją na realizację inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki Narodowego w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019”. Projekt hali sportowej wykonała dla gminy pracownia „Arch-Dom” z Białej Podlaskiej za prawie 80 tys. zł.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1 (sekretariat pok. Nr 1), w terminie do dnia 17.09.2020 r. do godziny 10:00. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie.

Szczegóły:  bip.glogow-mlp.pl

inf. glogow-mlp.pl