17 stycznia 2020

Centralne wojewódzkie uroczystości odbędą się w Rzeszowie 28-29 stycznia.

Na Podkarpaciu trwają przygotowania do obchodów XII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. W tym roku poza obchody odbędą się w 36 miejscowościach Poza większymi miastami jak Rzeszów czy Jarosław, także w małych miejscowościach odbędą się modlitwy dla uczczenie pamięci pomordowanych Żydów, prelekcje i wykłady historyków, sesje naukowe poświęcone Zagładzie, stosunkom polsko-żydowskim i kulturze żydowskiej, pokazy filmów o tematyce związanej z Holocaustem, wystawy koncerty czy prezentacje wspomnień ocalonych z zagłady a także spotkania ze świadkami historii.

Człowiek, który nie zna historii skazany jest na jej przeżycie po raz kolejny – mówi prof. Elżbieta Rączy, z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego i rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, zajmująca się stosunkami polsko – żydowskimi. Dobrze jest pamiętać historię, badać ją i przekazywać – dodaje.

Międzynarodowy Dzień Ofiar Pamięci Holokaustu przypada na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku przez Armię Czerwoną. Na Podkarpaciu obchody 2 stycznia zapoczątkowała Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie wystawą,,Pamięć o Holokauście- Zagłada Żydów przez władze III Rzeszy podczas II wojny światowej”

 

Szczegółowy program można pobrać z strony internetowej: http://www.ur.edu.pl

Iwona Kosztyła