8 stycznia 2019

Akcja „Przyłącz się, liczy się każdy oddech" to kampania społeczna.

Jarosław będzie kolejnym miastem, które otrzyma urządzenie do badania pomiaru jakości powietrza i dołączy do 22 miast i gmin objętych programem „Przyłącz się, liczy się każdy oddech” realizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa. Partnerem akcji został Powiat Jarosławski.

Jarosław otrzyma urządzenie pomiarowe ze stacją meteo, dzięki któremu będzie możliwość monitorowania stężenia pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu. Wyniki – aktualizowane w czasie rzeczywistym – będą prezentowane na stacjonarnym wyświetlaczu oraz on-line na stronie Powiatu Jarosławskiego. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli na bieżąco śledzić jakość powietrza na swoim terenie.

Urządzenie pomiarowe wyposażone jest w stację meteo, która monitoruje temperaturę, wilgotności powietrza oraz siłę wiatru. Wynik te są analizowane, podawane jako temperatura odczuwalna i prezentowane na wyświetlaczu. Jedną z zalet urządzenia jest jego mobilność. Można je przenosić w dowolne miejsce i dzięki temu kontrolować jakość powietrza na konkretnym terenie.

Akcja „Przyłącz się, liczy się każdy oddech” to kampania społeczna. Jej celem jest uświadomienie nie tylko wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie ludzkie, ale także przypomnienie, że w problem smogu rozpoczyna się w każdym gospodarstwie domowym.

Iwona Kosztyła