17 listopada 2021

Dzięki przyznawanym dotacjom na rozpoczęcie działalności gospodarczej od 2010 roku powstało około 2700 nowych firm.

Realizując zadania z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie kładzie olbrzymi nacisk na wspieranie i rozwój przedsiębiorczości.  Jest to bowiem jedna z dróg prowadzących do wzrostu gospodarczego regionu i polepszenia sytuacji ekonomicznej mieszkańców Rzeszowa i Powiatu Rzeszowskiego.

Dzięki przyznawanym dotacjom na rozpoczęcie działalności gospodarczej od 2010 roku powstało około 2700 nowych firm. Zdecydowana większość z nich utrzymuje się na rynku znacznie dłużej niż wymagany rok, budując własną markę, rozwijając się i tworząc nowe miejsca pracy.

Mając na uwadze potrzebę szerzenia postaw przedsiębiorczych, powstał film, do realizacji którego zaproszono osoby, kiedyś bezrobotne, które odważyły się spełnić swoje marzenia i dzięki finansowemu wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie założyły własne firmy. Liczymy, że ukazane w nim przykłady dodadzą odwagi wszystkim tym, którzy myśl o samozatrudnieniu odkładają na później.

mat. pras.