23 lutego 2021

Radni Miasta Rzeszowa na wtorkowej sesji dyskutowali o zagospodarowaniu przestrzennym w centrum miasta.

Rada Miasta Rzeszowa przyjęła uchwałę dotyczącą zagospodarowania przestrzennego terenów wokół dworca PKP, także tych zlokalizowanych bliżej ulicy Kochanowskiego. Dokument wyznacza kierunki, w jakich powinna być rozwijana infrastruktura ścisłego centrum miasta. Plan umożliwia budowę w przyszłości nowego dworca autobusowego, zlokalizowanego właśnie bliżej os. Tysiąclecia.

Radni Prawa i Sprawiedliwości apelowali, by decyzję o planie odłożyć „na później”, wobec informacji o możliwym remoncie obecnego dworca PKS. Radni uważają, że warto przyjrzeć się planom PKS-u i ewentualnie wpisać je w plan zagospodarowania tego terenu.

Odmiennego zdania był m. in. Tomasz Kamiński z Klub Rozwój Rzeszowa, który zaznaczył, że dotychczas było wystarczająco dużo czasu aby zgłaszać uwagi i poprawki do planu. W jego ocenie przedsiębiostwo PKS powinno zecydowanie wcześniej informować o swoich zamiarach, a nie w czasie gdy plan jest już praktycznie uchwalany.

Za przyjęciem dokumentu było 16 radnych, 7 wstrzymało się od głosu.