13 grudnia 2019

38 lat temu 13 grudnia 1981 roku w władze komunistyczne wprowadziły w Polsce stan wojenny.

Ograniczono podstawowe prawa obywatelskie, aresztowano lub internowano tysiące osób, zawieszono po czym rozwiązano związki zawodowe, zdelegalizowano część organizacji społecznych, wprowadzono komisarzy wojskowych do zakładów pracy i instytucji państwowych, kontrolowano łączność telefoniczną i wprowadzono godzinę milicyjną. 38 lat temu 13 grudnia 1981 roku w władze komunistyczne wprowadziły w Polsce stan wojenny. Oficjalnie uzasadniany był załamaniem gospodarczym kraju, groźbą zamachu stanu i przejęcia władzy przez Solidarność.

Generał Jaruzelski twierdził, że stan wojenny musiał być wprowadzony jako obrona polskiej racji stanu, ze względu na naciski władz ZSRR i zagrożenie interwencją wojsk Układu Warszawskiego. To przekonanie często pokutuje w społeczeństwie do dziś – mówi dr Marcin Bukała, historyk z rzeszowskiego oddziału IPN

Juź w nocy rozpoczęły się aresztowania, głównie działaczy Solidarności, wielu z nich trafiło do ośrodków internowania – dodaje Marcin Bukała

Łącznie w czasie stanu wojennego internowano około 10 tysięcy osób. Byli to przede wszystkim przywódcy NSZZ „Solidarność”, działacze opozycji i uczestnicy strajków i protestów.

Iwona Kosztyła