3 lutego 2020

Spotkania dotyczące realizacji inwestycji infrastrukturalnych w województwie podkarpackim mają odbywać się cykliczne.

O inwestycje w zakresie dróg, linii kolejowych, budowli przeciwpowodziowych rozmawiali podczas spotkania z wojewodą podkarpackim przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie, Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Są inwestycje, które mają priorytetowe i strategiczne znaczenie zarówno dla naszego regionu, jak i państwa. Dlatego postanowiliśmy się spotykać cykliczne, by omawiać stan i postęp prac w gronie wszystkich podmiotów zaangażowanych w ich realizację – mówiła wojewoda Ewa Leniart.

Podczas spotkania przedstawione zostały programy zaawansowania prac i programy możliwe zagrożenia między innymi inwestycji na drogach wojewódzkich, krajowych , między innymi drogi s19.  Była też mowa o lokalizacji inwestycji przeciwpowodziowych – mówi Małgorzata Wajda Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Pojawił się też temat przejścia granicznego w Malhowicach. Jesteśmy na etapie przygotowania do przetargu – mówił Krzysztof Sopel, dyrektor wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Spotkania dotyczące realizacji inwestycji infrastrukturalnych w województwie podkarpackim mają odbywać się cykliczne.

Iwona Kosztyła