8 grudnia 2020

Wnioski w ramach programu gminy czy powiaty mogą składać do wojewody do 31 grudnia 2020 r.

Trwa nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. Zakłada on wsparcie finansowe do 100 procent kosztów dla gmin i powiatów w zakresie świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej jednostki.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia. Druga edycja programu rożni się nieco od poprzednich propozycji i dotyczy większej grupy osób – mówi Maria Kopacka z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Gmina przyznaje usługę asystenta na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej. Co ważne, osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Pomoc asystenta to konkretne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami – mówi Angelika Nowak, dyrektor MOPS w Boguchwale

Budżet programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 to 80 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.

 

Iwona Kosztyła