1 lutego 2019

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany będzie w latach 2019-2023 i zastąpił program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Bezpłatne posiłki trafią do najbardziej potrzebujących. Ruszył nowy rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” Pół miliarda złotych tylko w tym roku i blisko 3 mld zł w ciągu następnych trzech lat przeznaczy rząd na realizację nowego programu pomocowego. Część tych środków trafi także do podkarpackich gmin. Dzięki nim pomoc uzyskają najbardziej potrzebujący.

To pomoc dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. To wsparcie finansowe dla gmin w dożywianiu mieszkańców – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego oraz w postaci produktów żywnościowych – mówi Małgorzata Dankowska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Program koordynowany jest przez wojewodę, który rozdysponowuje pieniędzmi. Natomiast odpowiednie zapotrzebowanie składają gminy, które formalnie występują z wnioskami do wojewody. To do nas zgłaszają się rodziny z prośba o taką pomoc – mówi Wojciech Nowak, kierownik Sekcji Realizacji Świadczeń rzeszowskiego MOPS . W ubiegłym roku wydaliśmy ponad 1000 takich decyzji.

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany będzie w latach 2019-2023 i zastąpił program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Swoim zasięgiem obejmie wszystkie województwa.

Iwona Kosztyła