9 stycznia 2019

To jest dobra propozycja i nie należy jej bezkrytycznie odrzucać - mówi Roman Jakim, szef rzeszowskiej Solidarności

Ruszyły Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – czyli pierwszy polski system oszczędzania długoterminowego, w którym odkładane pieniądze mają być w pełni prywatne. 1 stycznia weszła w życie ustawa o PPK, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 roku. Rząd oficjalnie otworzył nowy rozdział w polskim systemie emerytalnym.

PPK to program prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. Mogą w nim brać udział osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Mogą na konto PPK wpłacać 2-4% wynagrodzenia, pracodawca może dokładać kolejne 1,5-4%. W programie PPK istnieją też zachęty państwowe. Państwo każdemu uczestnikowi PPK wypłaci „opłatę powitalną” w wysokości 200 zł, a co roku dopłaci do konta 240 zł.

To jest dobra propozycja i nie należy jej bezkrytycznie odrzucać – mówi Roman Jakim, szef rzeszowskiej Solidarności

Ustawa o PPK będzie wchodziła w życie niejako na raty. Od 1 lipca do programu będą mogły przystępować największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające 50-250 osób i tak dalej co pół roku.

Iwona Kosztyła