12 września 2018

Co to jest ZUS, czym są ubezpieczenia społeczne, dlaczego warto być ubezpieczonym i jakie świadczenia przysługują osobom ubezpieczonym. To jedne z wielu zagadnień poruszanych podczas programów edukacyjnych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Po raz piąty ruszają programy edukacyjne ZUS.

Skierowane są zarówno do uczniów szkół podstawowych, wygaszanych już szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. – „Lekcje z ZUS” polegają na przeprowadzeniu przez nauczyciela czterech lekcji dotyczących ubezpieczeń społecznych, są one przepustką do olimpiady (etap szkolny, wojewódzki i centralny) . Natomiast w Projekcie edukacyjnym nauczyciele przeprowadzają jedną lekcję, a jej efektem ma być komiks, plakat bądź film. Oczywiście tematyka dotyczy ubezpieczeń społecznych. – mówi Alicja Kochanowicz-Grabuś, koordynator ds komunikacji i edukacji społecznej w oddziale ZUS w Rzeszowie

Materiały potrzebne do przeprowadzenia lekcji udostępnia na swojej stronie internetowej ZUS.

Alicja Kochanowicz-Grabuś dodaje, że uczniowie, którzy wezmą udział w olimpiadzie zdobywają przede wszystkim wiedzę, ale są też cenne nagrody w postaci indeksów uczelni wyższych z którymi ZUS podpisał porozumienie.

Szkoły z regionu chętnie przystępują do programu. Tylko w ubiegłym roku do „Lekcji z ZUS” zgłosiło się ponad 60 szkół, w Projekcie wzięło udział ponad 20. Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w olimpiadzie upływa 14 listopada.

Agnieszka Radochońska-Kloc