4 czerwca 2019

Szczegóły i zapisy na stronie www. spotkania. saletyni.pl

Ruszyły zapisy na Saletyńskie Spotkania Młodych, które co roku w lipcu odbywa się Dębowcu. Będzie czas na modlitwę, rozmowy o Bogu katechezy, spotkaniach z ciekawymi ludzi, którzy będą dzielić się z uczestnikami świadectwem życia, nie zabraknie koncertów i dobrej wspólnej zabawy. Spotkaniu młodzieży towarzyszyć będzie hasło” „Wyznanie”.

Staramy się tak dobierać tematykę czy gości i hasło spotkania zgodnie z potrzebami młodych ludzi i spinamy to w kilkudniowy program, by trafiało do uczestników – mówi ks. Karol Tomczak, misjonarz saletyn, dyrektor spotkań

Saletyńskie Spotkania Młodych odbędą się w dniach od 8- 12 lipca. Szczegóły i zapisy na stronie www. spotkania. saletyni.pl

Iwona Kosztyła