16 lutego 2021

Wojewódzki Urząd Pracy przekazał dane dotyczące rynku pracy w minionym roku.

W 2020 roku liczba bezrobotnych na Podkarpaciu wzrosła o 11,9 tys. osób bezrobotnych (w porównaniu do 2019 roku – 75,4 tys. osób). Bezrobocie wynosi 9,1%.

Na koniec grudnia 2020 r. na Podkarpaciu było 87,3 tys. osób bezrobotnych. To niewiele, porównując do skali zagrożenia pandemią i spowolnieniem gospodarczym w Europie. Udało się zniwelować wiele niekorzystnych zjawisk na rynku. Rozstrzygający wobec nowych wyzwań będzie obecny rok. Warto zauważyć, że w styczniu 2021 roku, podkarpaccy pracodawcy nie złożyli zawiadomień o zwolnieniach grupowych – mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

W 2020 roku pracodawcy pierwotnie zgłosili do powiatowych urzędów pracy na Podkarpaciu zamiar zwolnienia 4810 pracowników. W czasie rzeczywistym skorygowano zgłoszenia o 94 pracowników. Dla kolejnych osób redukcje z danego zgłoszenia wycofywano w następnych miesiącach, co stanowiło 1268 pracowników wycofanych z procedury zwolnień grupowych. Rzeczywista liczba zgłoszeń, skorygowana o wszystkie zgłoszenia wycofane wynosi więc 3 448 pracowników.

Do 31 grudnia 2020 roku wręczono wypowiedzenia 2 746 pracownikom. W stosunku do liczby osób zgłoszonych do zwolnienia, zawartych w sprawozdaniu (4716), pracownicy, którym wręczono wypowiedzenia (2746) stanowili 58,2 proc. wszystkich zgłoszeń. W stosunku do liczby osób zgłoszonych do zwolnienia i pomniejszonych o zgłoszenia wycofane ogółem (3448), pracownicy, którym wręczono wypowiedzenia (2746) stanowili 79,6 proc. wszystkich zgłoszeń, skorygowanych o wycofane.

Niektórzy pracodawcy zdecydowali się na redukcję planowanych zwolnień (w całości lub części) o 1 362 miejsc pracy tj. ok. 58,2 proc. ogółu zgłoszeń.

Pozytywnym aspektem jest tendencja firm do racjonalizacji i rozłożenia kumulacji na poszczególne miesiące. Zjawisko zwolnień grupowych nie przekroczyło w poszczególnych miesiącach 2020 roku poziomu 575 osób, co dotyczyło maja, kiedy odnotowano najwyższy poziom zwolnień.

W zwolnieniach dane z 2020 roku można porównać do poprzednich okresów. Kumulacja zwolnień nie nastąpiła jednak w 2020 roku, ale w 2009 roku. Rok 2020 był podobny w zakresie liczby zwolnień tj. rzeczywiście wręczonych wypowiedzeń do 2008 i 2011 roku. W zakresie zgłoszeń zwolnień – drugim po 2009 roku. Pod względem ograniczenia rozmiaru zjawiska zajmował 3. lokatę (korzystną) na 14 okresów.

mat. pras.