30 grudnia 2020

Radni Miasta Rzeszowa poparli projekt włączenia tej miejscowości.

W Rzeszowie odbyła się ostatnia w tym roku Sesja Rady Miasta. Radni rozmawiali m.in.: o planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie stadionu CWKS Resovia, a także o przyłączeniu do Stolicy Podkarpacia Kielanówki.

Uchwała dotycząca terenów przy ul. Wyspiańskiego została zdjęta z porządku obrad. Padły także deklaracje dotyczące organizacji spotkania, podczas którego zostaną wyjaśnione wszelkie wątpliwości związane z tymi działkami.

Plan dla tych terenów zakłada budowę obiektów przede wszystkim o charakterze rozrywkowym i usługowym. Urząd Miasta chce go zmienić, i zezwolić na budowę  większej liczby bloków mieszkalnych. Jeden z deweloperów chce inwestować na tych terenach. Krytycznie na ten temat wypowiedziały się władze CWKS Resovia, architekci, społecznicy i rada osiedla Króla Augusta. Ich zdaniem inwestycja może zagrozić budowie Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego.

Radni rozmawiali także o przyłączeniu do Stolicy Podkarpacia Kielanówki z gminy Boguchwała.

Robert Kultys z PiS powiedział, że miasto w pierwszej kolejności powinno skupić się na rozpoczętych staraniach, o włączenie Gminy Krasne

Prezydent Tadeusz Ferenc przypomniał, że uchwała jest odpowiedzią na pismo części mieszkańców Kielanówki, którzy zwrócili się z prośbą o włączenie w tereny Rzeszowa

W głosowaniu radni poparli włączenie Kielanówki do Stolicy Podkarpacia. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwko byli radni Prawa i Sprawiedliwości.

 

Wiesław Kąkol Burmistrz Boguchwały wystosował List Otwarty do Prezydenta Rzeszowa, w którym krytycznie odnosi się do planów Stolicy Podkarpacia.

 

Artur Sołek