4 grudnia 2020

PLK zwiększyły komfort i dostępność do kolei dla wszystkich podróżnych. 

 4 pary schodów ruchomych dołączyły do 4 wind, z których już korzystali podróżni na stacji Rzeszów Główny. Komfort obsługi ułatwiły wcześniej nowe perony oraz przejście podziemne. Nowoczesna stacja Rzeszów Główny oraz dodatkowy przystanek Rzeszów Zachodni, to efekt inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 205 mln zł, współfinansowanej w ramach POIiŚ.

Na stacji Rzeszów Główny 4 windy i 4 pary schodów ruchomych zapewniają podróżnym wygodny dostęp z przejścia podziemnego na perony. Z ułatwień można korzystać przy wejściu na peron nr 1 od strony Placu Dworcowego, przy peronach nr 2 i 3 oraz przy wyjściu z tunelu od strony ul. Kochanowskiego.

PLK zwiększyły komfort i dostępność do kolei dla wszystkich podróżnych. Pasażerowie łatwiej dostają się do pociągów na stacji Rzeszów Główny z trzech nowych wyższych peronów, wyposażonych w windy i schody ruchome. Są duże wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Dobrą orientację na stacji zapewnia ponad 100 tablic informacyjnych. Dla osób niewidomych i słabowidzących przygotowano system ścieżek naprowadzających. Dostęp do peronów ułatwia bezpieczne,140 m przejście podziemne. Obiekt połączył dwie części miasta.

Dostępność do kolei w stolicy Podkarpacia zwiększył dodatkowy przystanek Rzeszów Zachodni, wyposażony w windę i pochylnię.

Inwestycja realizowana jest z Krajowego Programu Kolejowego, w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM)”. Wartość umowy z wykonawcą współfinansowanej ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 205 mln zł netto.

Iwona Kosztyła