2 września 2021

 Decyzję podjęto ze względu na zapowiadaną czwartą falę epidemii oraz niski odsetek osób zaszczepionych w województwie podkarpackim,

Tryb hybrydowy oznacza, że wykłady i konwersatoria (czyli zajęcia dla większych grup) będą realizowane w trybie zdalnym, natomiast pozostałe zajęcia dydaktyczne – tradycyjnie, w siedzibie Uczelni. W czasie pobytu na terenie Uczelni nadal będą obowiązywały zasady mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, tj. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, dezynfekowania rąk, zachowania dystansu społecznego, a także obowiązek składania oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Uczelni oraz o swoim stanie zdrowia.

 

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. uchylone zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 25 lutego br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od nowego roku akademickiego, tj. 2021/2022, Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, zastrzega jednak przy tym, że w przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń, w tym powrót do kształcenia zdalnego.

Mimo uchylenia ww. rozporządzenia przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dają uczelniom prawo do realizacji części zajęć dydaktycznych w trybie kształcenia zdalnego.

 

Iwona Kosztyła