28 kwietnia 2020

Antypracownicze zapisy znalazły się w nowych propozycjach rządu.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie godzi się na obniżanie wynagrodzenia, dysponowanie połową urlopu wypoczynkowego pracowników, zawieszanie układów zbiorowych pracy i regulaminów. Takie zapisy – jak alarmują związkowcy – znajdują się w założeniach rządowego projektu „Tarczy antykryzysowej 3”.

Związkowcy mówią o szykowanej wolnej amerykance na rynku pracy oraz zamachu na funkcjonowanie związków zawodowych. To łamanie praw – mówi Roman Jakim, szef rzeszowskiej Solidarności

Konkretne przykłady i propozycje konkretnych rozwiązań z „Tarczy 3″. zezwalają pracodawcom na naprawdę bardzo wiele. Zdecydowanie protestujemy przeciwko planowanym zmianom, uznając je za antypracownicze i antyzwiązkowe – dodaje Roman Jakim

NSZZ Solidarność protestuje przeciwko zmianom i oficjalnie żąda ich wycofania.

Iwona Kosztyła