12 kwietnia 2021

Spotkanie ma związek z utrata działek.

Na parkingu przed Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi im. Szafera przy ul. Skrajnej w Rzeszowie, odbędzie się spotkanie przedstawicieli Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców z użytkownikami działek, którzy utracą swoje działki w związku z budową publicznej drogi gminnej 46KZ od ul. Lubelskiej do 45KZ.

Sprawa wyszła na światło dzienne, gdy przedstawiciele firmy, wybranej do realizacji tej inwestycji drogowej, próbowali dokonać wycinki drzew rosnących na działkach, bez przygotowanych uprzednio operatów szacunkowych poszczególnych działek.

Spotkanie zostało zwołane przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Działkowców, ponieważ jednostka podległa – Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Szafera, miał nie sporządzić wykazu działkowców bezpośrednio zainteresowanych sprawą wywłaszczeń. BGM nadal zbiera dane osób, których działki mają zostać zajęte pod budowę drogi publicznej.

 W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg oraz Biura Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

Iwona Kosztyła