7 listopada 2018

dav

18 mln złotych na odwierty. Tyle zamierza przeznaczyć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na badania sprawdzające czy w Sękowej koło Gorlic pod ziemią płynie gorąca woda.

O tym, że w Gminie Sękowa w Powiecie Gorlickim znajdują się źródła gorącej wody mówi się od wielu lat. Potrzebne są jednak kosztowne odwierty, by potwierdzić te przypuszczenia. Dzięki pieniądzom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska już niedługo to będzie możliwe.

Gmina Sękowa wraz z miastem Gorlice złożyły wniosek do NFOŚ o dofinansowanie projektu badań geotermalnych. Został on zakwalifikowany do grupy 10, spośród niemal 100 złożonych wniosków z całego kraju.

Gdyby przypuszczenia naukowców się potwierdziły, gorące źródła zasiliłby bloki i domy w Gorlicach podłączone do sieci ciepłowniczej. Geotermia, to także szansa na budowę basenów termalnych, które z kolei podniosłyby atrakcyjność turystyczną regionu.

18 mln złotych, to kwota która niemal w 100% pozwoli sfinansować badania. Pierwsze odwierty będzie można wykonać prawdopodobnie za dwa lata.

Artur Sołek