31 grudnia 2020

29 i 30 grudnia 1995 roku to bardzo ważne daty w historii regionu. W tych dniach powstała pierwsza niepubliczna uczelnia na Podkarpaciu i w Polsce południowo-wschodniej.

 Była to utworzona w Przemyślu Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania obecnie WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Uczelnia była jednocześnie pierwszą cywilną szkoła wyższą w regionie zlokalizowaną poza Rzeszowem.  

2020 roku to rok srebrnego Jubileuszu WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Uczelnia powstała dokładnie 25 lat temu. Niestety zaplanowane obchody Jubileuszu zostały przerwane przez trwająca pandemię i WSPiA musiała przesunąć wszystkie wydarzenia na przyszły rok.  

 

W historii WSPiA bardzo ważne są dwie daty. Pierwsza to piątek 29 grudnia 1995 roku. W tym dniu prof. Jerzy Posłuszny, założyciel i pomysłodawca Uczelni otrzymuje od Ministra Edukacji Narodowej decyzję o utworzeniu Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, pierwszej uczelni niepublicznej w Polsce Południowo-Wschodniej. WSPiA została wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 75. Dzień później 30 grudnia 1995 roku podpisany zostaje akt notarialny tworzący WSAiZ – obecnie WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Rektorem Uczelni od chwili jej powstania jest prof. Jerzy Posłuszny.  

 

Przez 25 lat Uczelnię ukończyło ponad 50 tys. absolwentów. – Wszystko zaczęło się w Przemyślu, w którym w latach 90 było ogromne zapotrzebowanie na szkołę wyższą – wspomina prof. Jerzy Posłuszny, Rektor, pomysłodawca i założyciel WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. – Do utworzenia Uczelni zachęciły mnie ówczesne władze woj. Przemyskiego. Później przyszedł czas na stworzenie Wydziału Zamiejscowego w Rzeszowie. To była odpowiedź na wzrastającą popularność oferty edukacyjnej zaproponowanej przez Uczelnię – mówił prof. Jerzy Posłuszny.  

 

– Początki były trudne, ale i wdzięczne. Byliśmy nie tylko pierwszą uczelnią niepubliczną w regionie, ale też pierwszą samodzielną uczelnią poza Rzeszowem. Przy pomocy ówczesnej środowiska naukowego filii UMCS tworzyłem ją zupełnie od zera. Nie mieliśmy też żadnej dotacji. Jako anegdotę powiem, że przez parę tygodni, pierwszy rektorat mieścił się w bagażniku mojego samochodu. Po 25 latach najbardziej dumny jestem ze zbudowania znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej i mocnej pozycji naukowej. WSPiA jest czołowym środowiskiem naukowym w Polsce w zakresie administracji, biorąc także pod uwagę uniwersytety. Dumny jestem z naszego kampusu w Rzeszowie. Warto też przypomnieć, że dzięki powstaniu Uczelni uratowane zostały takie zabytki przemyskie, jak Pałac Lubomirskich na Bakończycach oraz Dom Robotniczy, czyli dawne kino Bałtyk – wylicza prof. Jerzy Posłuszny.  

Historia regionu  

W historii Uczelni jest wiele ważnych momentów. W 2007 r. nastąpiła zmiana nazwy z WSAiZ na Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, a w 2016 r. na WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Siedziba uczelni na początku mieściła się w Przemyślu. W 2016 r. przeniosła się do Rzeszowa. 28 marca 2011 r. WSPiA otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Dzięki temu stała się pierwszą na Podkarpaciu i w Polsce południowo-wschodniej niepubliczna Uczelnia Akademicką.  

 

WSPiA oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne na czterech kierunkach. Posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunkach „administracja”, „zarządzanie” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo. Obecnie w WSPiA studiuje ponad 5000 studentów w tym 2000 na pierwszym roku.  

 

Iwona Kosztyła