29 maja 2020

Powrót do udzielania świadczeń odbywa się jednak z zachowaniem wzmożonej czujności i przy przestrzeganiu wszelkich zasad ostrożności, bezpieczeństwa.

Szpitale powoli odmrażają planowe zabiegi, rehabilitacje czy poradnie oraz osobiste wizyty w przychodniach. Pacjenci mogą skorzystać z większej niż do tej pory liczby świadczeń oferowanych jednak ze względu na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne – nie na taką skalę jak było to przed epidemią. Każda placówka „odmraża” świadczenia w swoim tempie.

Iwona Kosztyła