11 stycznia 2019

Blisko 13 mln osób odprawiono na Podkarpackich przejściach granicznych.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej to 14 placówek, 5 przejść granicznych i ponad 2 tys. funkcjonariuszy.

Rok 2018 w liczbach BiOSG:

  • blisko 13 mln odrpawionych podrożnych
  • ponad 15 tys. odmów wjazdu na teren Polski
  • 53 wnioski o status uchodźcy w RP
  • 164 osoby zatrzymane za nielegalne przekorczenie granicy
  • 29,1 mln zł – wartość zatrzymanego towaru pochodzącego z przestępstwa

Z statystyk Straży Granicznej wynika również, że osoby przekraczające naszą wschodnią granicę w regionie, to przede wszystkim obywatele Ukrainy (75% odpraw).

Artur Sołek