5 maja 2020

Tradycyjnie wraz z nadejściem wiosny płoną trawy, także lasy nie są bezpieczne.

Wypalanie traw jest prawnie zabronione. Proceder jest niebezpieczny dla ludzi, niszczy środowisko i zanieczyszcza powietrze. To także jedna z głównych przyczyn wiosennych pożarów, które są zagrożeniem dla ludzi i mienia, a akcje gaśnicze są trudne, bo ogień przenoszony przez wiatr rozprzestrzenia się na otwartej przestrzeni.

Mimo akcji informacyjnych strażacy ciągle takie pożary gaszą – mówi brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackich strażaków

 Ministerstwo Środowiska podjęło inicjatywę legislacyjną, zmierzającą do zaostrzenia kar za wypalanie traw. W planach jest m.in. podniesienie grzywien za takie działanie do sześciokrotności maksymalnej obecnej kary. Obecnie kary za taki czyn nie są wyższe niż 5 tys. zł. Resort chce też, by wypalający trawy byli zobowiązani do naprawienia szkód – np. pracami społecznymi przy sadzeniu lasów

Iwona Kosztyła