22 października 2019

Dzięki takim konferencjom studenci prawa mogą poszerzać wiedzę i umiejętności.

Przyjechali do Rzeszowa z różnych ośrodków akademickich w Polsce by rozmawiać o zagadnieniach prawnych w kontekście innych nauk, takich jak psychologia, socjologia czy medycyna sądowa. Podczas konferencji „Zagadnienia prawnokarne z perspektywy nauk penalnych” studenci prawa i doktoranci nie tylko słuchają wykładów autorytetów w poszczególnych dziedzinach i tematach, ale sami także mają okazję do dzielenia się swoją wiedzą podczas wystąpień i paneli dyskusyjnych.

Iwona Kosztyła