19 stycznia 2022

Prezesa Rady Ministrów otrzymało 441 uczniów.

Wojewoda Podkarpacki i Podkarpacki Kurator Oświaty wręczyli dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów.  Aby je otrzymać uczniowie musieli spełniać przynajmniej jeden z warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Na Podkarpaciu takie stypendium otrzymało 441 uczniów szkół ponadpodstawowych .

 

Iwona Kosztyła