31 maja 2019

Święcenia diakonatu przyjmie pięciu kleryków V roku WSD w Rzeszowie.

To piękny zwyczaj, że święcenia diakonatu w naszej diecezji odbywają się w parafii, z której pochodzi chociaż jeden z kandydatów do święceń – mówi bp Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, który sobotę ( 1 czerwca ) udzieli świeceń diakonatu pięciu klerykom V roku WSD w Rzeszowie. Uroczystość odbędzie się w kościele sw. Stanisława Biskupa w Dobrzechowie.

Od kilku lat świecenia diakonatu odbywają się nie w katedrze, jak święcenia prezbiteriatu, ale w parafiach, z których pochodzą klerycy, w których dorastali, odkryli i kształtowali swoje powołanie. W tym roku jest do parafia Dobrzechów – mówi bp Jan Wątroba

Dla kl. Kamila Gierusa, pochodzącego z parafii Dobrzechów to wyjątkowe wydarzenie

 

Iwona Kosztyła