19 września 2018

W sobotę harcerze zapraszają na piknik do Parku Papieskiego

Patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. To wartości, którymi kierują się władze harcerskie w wychowaniu młodego pokolenia. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju. W ramach Podkarpackiej Chorągwi, która w sobotę będzie świętować 100 rocznice powstania ZHP, w 320 drużynach działa kilka tysięcy zuchów, harcerzy i seniorów. 

ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Cieszymy się, że możemy pracować z tak dużym gronem młodych ludzi – mówi Daria Froń z Podkarpackiej Chorągwi ZHP

W ramach sobotniego święta Chorągwi, które będzie odbywać się pod hasłem Harcerze Niepodległej Mamy Moc odbędą się między innymi historyczne gry terenowe na ulicach Rzeszowa. Jednak to nie wszystko – zapewnia harcmistrz Daria Froń

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 110 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży.

Iwona Kosztyła