8 lutego 2021

Informacje na bieżąco mnożna śledzić na stronie i w aplikacji mobilnej www.portalpasazera.pl

Sieć kolejowa w Polsce jest przejezdna. Do godz. 12.00 na sieć kolejowa wyjechało ok. 2200 pociągów pasażerskich. By ograniczyć zmiany non stop pracują służby techniczne i pociągi sieciowe. W nocy lokomotywy wykonały jazdy patrolowe na długości ponad 2100 kilometrów. Sprawdzane i odśnieżane były i są rozjazdy oraz urządzenia odpowiedzialne za sprawne przejazdy pociągów. Ze względu na trudną sytuacje zimowa mogą wystąpić czasowe zmiany w kursowaniu pociągów. Usterka sieci i pantografu pociągu na odcinku Stalowa Wola – Ocice wymaga korzystania z lokomotyw spalinowych i wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa. Na miejscu pracuje pociąg sieciowy.

 Na kursowanie pociągów wpływ ma oblodzenie pantografów i szyb lokomotyw, powodowane na niektórych odcinkach linii przez marznąca mżawkę. Szczególna uwaga zwrócona jest także na odśnieżanie dojść, schodów i peronów. Zwiewający śnieg powoduje, że odśnieżone miejsca szybko zawiewa śnieg i prace należy prowadzić non-stop. Przewoznicy proszą  o uwagę podczas wsiadania i wysiadania do pociągów.  

Zarządca infrastruktury oraz przewoźnicy starają się by jak najbardziej aktualne były informacje o sytuacji na sieci kolejowej. 

Iwona Kosztyła