9 lipca 2019

Fot. KW PSP Rzeszów

Władze województwa dokonały wstępnego oszacowania strat po majowej powodzi.

W samej tylko infrastrukturze komunalnej straty oszacowano na 380 mln złotych. Zniszczonych zostało 25 tys. hektarów upraw rolnych. Jak deklarują władze województwa osoby poszkodowane nie zostaną bez pomocy.

Samorządy przesyłają protokoły dotyczące zniszczeń – mówi wojewoda Ewa Leniart

Szacowane są straty także w rolnictwie. Poszkodowanych zostało blisko 4800 gospodarstw rolnych. Komisje w gminach wciąż podliczają zniszczenia – mówi Stanisław Zając z Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Straty liczy także Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE – mówi Małgorzata Wajda dyrektor oddziału w Rzeszowie – straty szacuje się na 25 mln złotych

Do dnia 4 lipca pomoc otrzymało 199 rodzin z regionu, na łączną kwotę 675 tys. złotych. Pieniądze na ten cele pochodzą z budżetu państwa.

Artur Sołek