25 stycznia 2019

W ramach Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku rusza nabór do pierwszej w regionie szkoły branżowej o profilu rolnictwa ekologicznego.

W ramach Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej im. św. Franciszka z Asyżu, które działa w Chmielniku rusza nabór do pierwszej w regionie szkoły branżowa przygotowującej do zawodu „Rolnik ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej”. Szkoła działa na dotychczasowej bazie Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu oraz Szkoły Liderów, zmodernizowanej i powiększonej o segment z internatem. Uczniowie, kursanci i studenci w ramach nauki w Centrum Edukacji Ekologicznej będą poznawać różne aspekty szeroko pojętego nowoczesnego rolnictwa ekologicznego i zdobywać praktyczne umiejętności całego łańcucha procesu produkcji rolnej i hodowli w obiektach prowadzonych przez Centrum.

Utworzenie szkoły jest odpowiedzią na zainteresowanie zawodem rolnika ekologicznego przez wielu młodych ludzi pragnących prowadzić certyfikowane gospodarstwa ekologiczne. Zapewniamy dobre kształcenie merytoryczne, jednak co ważniejsze, zapewniamy uczniom możliwość zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych w oparciu o własne przedsięwzięcia, ale także współprace z niezależnymi podmiotami, które zapewniają możliwość prowadzenia praktyk zawodowych – mówi Tomasz  Janik, dyrektor szkoły

Tylko praktyka uczniów w rzeczywistych, działających miejscach praktyk połączona z potencjałem naukowo-badawczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak też przy ścisłej współpracy z instytucjami i firmami działającymi w tej dziedzinie, pozwoli im poznać tajniki oraz bazować na doświadczeniu i wiedzy z różnych działów rolnictwa ekologicznego. Dlatego jako uczelnia włączamy się to przedsięwzięcie – dodaje Czesław Puchalski, dziekan wydziału Biologiczno – Rolniczego Uniwersytetu rzeszowskiego

Popyt na ekologiczne produkty roślinne i zwierzęce rośnie w Polsce, a w Unii Europejskiej przekracza podaż, a co za tym idzie, coraz większa grupa rolników planuje zmienić swoją działalność, aby stać się rolnikiem ekologicznym.

www.ekocentrum.edu.pl

Iwona Kosztyła