12 września 2018

Szkolenie specjalistyczne jest kolejnym etapem nauki rzemiosła wojskowego w trzyletnim cyklu szkolenia w jakim uczestniczą żołnierze.

Żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczynają drugi rok szkolenia, który wchodzi w skład trzyletniego cyklu formowania żołnierzy WOT. W trakcie zajęć uczą się i kształtują umiejętności specjalistyczne. W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie podnoszą swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne, które są wymagane na zajmowanym stanowisku służbowym.

 

Podczas tego szkolenia żołnierze przygotowywani są do zadań w konkretnej funkcji pełnionej w sekcji, plutonie czy kompanii. Skupia się na przydziale żołnierza do konkretnej specjalności wojskowej pełnionej w pododdziale np. saper, medyk czy radiotelefonista.

To właśnie na tym etapie żołnierze zdobywają liczne uprawnienia, które będą mieli szansę wykorzystać także na rynku cywilnym, wspomagając społeczność lokalną – mówi płk. Dariusz Słota, dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

Szkolenie specjalistyczne jest kolejnym etapem nauki rzemiosła wojskowego w trzyletnim cyklu szkolenia w jakim uczestniczą żołnierze.

Iwona Kosztyła