8 kwietnia 2019

„Terytorialsi” z Podkarpacia rozpoczęli pierwsze w tym roku szkolenie zintegrowane, które kończy drugi etap szkolenia specjalistycznego i jest przepustką do kolejnego roku, jakim jest zgrywanie pododdziału.

Po drugim roku intensywnego szkolenia specjalistycznego, pierwsza grupa żołnierzy OT 3.PBOT, bierze udział w zajęciach zintegrowanych, których organizatorem jest 34. Batalion Lekkiej Piechoty Jarosław. Zajęcia są prowadzone w oparciu o garnizonową bazę szkoleniową oraz obiekty Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w czasie szkolenia specjalistycznego brali udział w zajęciach, które były organizowane w grupach szkoleniowych podzielonych wg zajmowanych stanowisk w sekcjach lekkiej piechoty. Przypomnę, że w skład sekcji wchodzą: saperzy, radiotelefoniści, medycy, strzelcy wyborowi oraz celowniczy karabinu maszynowego.

Szkolenie zintegrowane jest jedną z form szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) poprzez, które podnoszą swoje umiejętności indywidualne, specjalistyczne oraz zespołowe. Każdy żołnierz WOT, raz w roku ustawowo jest zobowiązany ukończyć 14-dniowe szkolenie zintegrowane. Ma ono na celu podsumować i uporządkować nabytą wiedzę, którą żołnierze nabyli od swoich dowódców kompanii, plutonu, sekcji oraz instruktorów. Dodatkowo umożliwia przeprowadzenie zajęć w warunkach zwykle niedostępnych w garnizonach np. prowadzenie strzelań na rzeczywistych odległościach, wysadzanie czy rzut granatem bojowym. Ponadto taka forma szkolenia w istotny sposób je urealnia i bardzo pozytywnie wpływa na zgranie pododdziału.

Ważnym punktem na „szkoleniowej mapie” 3.PBOT jest czerwiec i lipiec br., kiedy to większość pododdziałów Podkarpackiej brygady zakończy roczne szkolenie specjalistyczne i rozpoczną 12-miesięczny okres zgrywania pododdziału.

 

 

Iwona Kosztyła