26 lutego 2019

Zakaz używania telefonów wprowadza coraz więcej szkół.

Zakaz używania telefonów w szkole to dobry pomysł ? Zdania są podzielone, ale eksperci są przekonani, że wprowadzenie zakazu pozytywnie wpłynie na naukę uczniów, poprawę ich wyników w nauce i polepszenie relacji towarzyskich. W taki też sposób tematu podeszli rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie, gdzie uczniowie mają zakaz korzystania z telefonów komórkowych w trakcie zajęć.

Iwona Kosztyła