4 stycznia 2021

Uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego z Liceum Ogólnokształcącego, im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie na zakończenie starego roku otrzymali wsparcie od żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej poprzez podpis porozumienie o realizacji zajęć o tematyce wojskowej.

– „Podpisanie porozumienia o współpracy naszej formacji z LO w Dynowie zapewni właściwą edukację w zakresie kształtowania wśród uczniów postaw patriotycznych i powinności obronnych wobec Ojczyzny, prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej oraz postaw służących zapewnieniu bezpieczeństwa w naszym kraju, jak również upowszechnianie tradycji Brygady i Szkoły. Porozumienie pozwoli też usankcjonować pomoc w zakresie realizacji szkolenia Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW). Robimy wszystko po to, aby Polska cieszyła się z przypływu młodych patriotów, którzy jako kolejne pokolenie będą godnymi następcami i zapewnią zdolności obronne naszego kraju i regionu” – powiedział po podpisaniu porozumienia płk Dariusz Słota – dowódca podkarpackich terytorialsów.

Podpisany w środę, 30 grudnia dokument szczegółowo określa zakres i metody współpracy obydwu stron. Obejmuje on, m.in. przygotowanie nauczycieli OPW i uczniów do popularyzowania idei Wojska Polskiego i jego Oręża w środowisku szkolnym, realizację praktycznych zajęć wojskowych na najwyższym poziomie oraz organizację i prowadzenie uroczystości patriotycznych.

Dyrektor szkoły mgr Elżbieta Klaczak – Łach nie kryła zadowolenia z dotychczasowej współpracy oraz podpisanego porozumienia z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej w zakresie realizacji szkolenia nowotworzonego Oddziału Przygotowania Wojskowego. Uroczystość podpisania porozumienia odbyła się w dowództwie 3. PBOT.

 

 

Iwona Kosztyła