10 lutego 2021

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. 

W najbliższą niedzielę w Rzeszowie, odbędzie się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na terenie 31 Batalionu Lekkiej Piechoty w Rzeszowie słowa roty wypowie 73 żołnierzy ochotników naszej formacji.

Żołnierze złożą przysięgę na sztandar 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ten dzień jest szczególny i wyjątkowy, ponieważ będziemy obchodzić także 79. rocznicę Powstania Armii Krajowej, której tradycji spadkobiorcami są Wojska Obrony Terytorialnej.

Ze względu na panującą pandemię, uroczystość odbędzie się na terenie 31 Batalionu Lekkiej Piechoty przy ulicy Langiewicza 4 w Rzeszowie, z zachowaniem wszelkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego w sprawie COVID 19.

Przysięga wojskowa jest zwieńczeniem dwóch 16-dniowych kursów szkolenia podstawowego, które odbyły się w Rzeszowie i Nowej Dębie. Organizatorami „szesnastki” były rzeszowski i sanocki Batalion Lekkiej Piechoty, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów ochotnicy uczyli się praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na współczesnym polu walki, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. „Szesnastka” to dopiero początek drogi szkoleniowej terytorialsów – cykl szkolenia, trwa trzy lata i podzielone jest kolejno na etapy szkolenia indywidualnego, specjalistycznego i zgrywającego.

 

 

 

Iwona Kosztyła