21 maja 2021

W sobotę o godz. 10.00 w Rzeszowie odbędą się uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Słowa roty wypowie 75 ochotników w tym 19 kobiet. Ochotnicy będą przysięgać na sztandar 3. PBOT, który w 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i w dniu święta Wojsk Obrony Terytorialnej płk Dariusz Słota – dowódca brygady odebrał z rąk Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W uroczystościach weźmie udział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Uroczystości będzie towarzyszyć asysta honorowa wystawiona przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” oraz Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa.

Uroczystość jest zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego, które odbyło się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. „Szesnastkę” prowadzili wyselekcjonowani i doświadczeni instruktorzy z pododdziałów brygady. Ochotnicy uczyli się praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na współczesnym polu walki, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. Szkolenie podstawowe to dopiero początek drogi terytorialsów, gdyż cykl szkolenia, trwa trzy lata i podzielony jest kolejno na etapy szkolenia indywidualnego, specjalistycznego i zgrywającego.

Iwona Kosztyła