7 lutego 2020

Podpisane dokumenty już wkrótce przełożą się na praktyczne działania.

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła podpisał porozumienia o współpracy z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem oraz z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzejem Bartkowiakiem. Podpisane porozumienia regulują współpracę WOT z Policją w obszarze działań ratowniczych i poszukiwawczych oraz  wsparcie PSP przez Wojska Obrony Terytorialnej w działaniach kryzysowych.

Jednym z głównych zadań WOT jest zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków, a także ochrona zdrowia i życia ludności oraz udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zdania te wynikają wprost z misji formacji, jaką jest OBRONA I WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI. Misja ta jest wspólna z innymi służbami takimi jak Państwowa Straż Pożarna i Policja w obszarze zadań z zakresu ratownictwa, poszukiwań i zarządzania kryzysowego. Terytorialny charakter WOT – podobnie jak PSP i Policji sprawia, że naturalną rzeczą jest współdziałanie i wzajemne wsparcie.

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” od początku formowania współpracowała z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz podkarpacką Policją, wspólnie organizując wiele zajęć z zarządzania kryzysowego oraz ćwiczeń ochronno – obronnych.

 Już w listopadzie 2018 r. na wniosek komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie żołnierze 35. Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka wspierali działania poszukiwawcze 12-letniego Daniela ze wsi Izdebki z Podkarpacia. Tą pierwszą próbę terytorialsi zaliczyli celująco. Zaledwie w 90 minut od wezwania blisko 100 ochotników stawiło się w trybie alarmowym do wsparcia służb. Jak wiemy finał poszukiwań zakończył się szczęśliwie dla chłopca, rodziny, mieszkańców, jak również wszystkich służb biorących udział w akcji.

Kolejnym takim przykładem była pomoc w gminach dotkniętych klęską żywiołową. 22 maja 2019 r. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wydał decyzje o wsparciu służb ratunkowych oraz mieszkańców poszkodowanych w nawałnicy w gminach mieleckich i kolbuszowskiej. Głównie żołnierze Podkarpackiej Brygady OT wspierali działania strażaków w gm. Wadowice Górne, ale również w innych miejscach, gdzie mieszkańcy zostali dotknięci skutkami intensywnych opadów deszczu. Na miejscu działało blisko 100 żołnierzy wyposażonych w maszty oświetleniowe, agregaty prądotwórcze, piły, pojazdy ciężarowe oraz specjalistyczny sprzęt umożliwiający walkę ze skutkami podtopień i powodzi.

 

 

Iwona Kosztyła