1 września 2020

 Słowa roty wypowiedziało 71 ochotników.

W Nowej Dębie, odbyła się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Żołnierze przysięgali na sztandar 3.PBOT, który w 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i w dniu święta Wojsk Obrony Terytorialnej płk Dariusz Słota – dowódca brygady odebrał z rąk Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Ze względu na panującą pandemię i obostrzenia sanitarne uroczystość odbyła się w koszarach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie przy ul. Anieli Krzywoń 1. Uroczystość zorganizowana była tak, by zachowane zostały wszelkie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego w sprawie COVID 19. Wśród ochotników, którzy wypowiedziały słowa przysięgi było 44 studentów i uczniów szkół ponad podstawowych oraz 19 kobiety.

 

Do bohaterów uroczystości na ręce dowódcy brygady list skierował Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak, który odczytano w czasie uroczystości – żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wielokrotnie dowiedli, że powołanie nowego rodzaju Sił Zbrojnych było potrzebne. Wasi starsi stażem koledzy brali czynny udział w walce z pandemią, usuwali skutki klęsk żywiołowych oraz wspierali inne służby w ich zadaniach. Dziś, wypowiadając słowa przysięgi, dołączacie do Nich, aby ramię w ramię z pozostałymi rodzajami Sił Zbrojnych stać na straży bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. To poważne zobowiązanie, ale jestem pewien, że w chwili próby wywiążecie się z niego…

 

Przysięga wojskowa jest zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego, które odbyło się na obiektach szkoleniowych OSPWL Dęba. Organizatorem „szesnastki” był 32. Batalion Lekkiej Piechoty z Niska, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów ochotnicy uczyli się praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na współczesnym polu walki, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. „Szesnastka” to dopiero początek szkolenia terytorialsów – cykl szkolenia, trwa trzy lata i podzielony jest kolejno na etapy szkolenia indywidualnego, specjalistycznego i zgrywającego.

 

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład Brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Dowódcą brygady jest płk Dariusz SŁOTA.

 

Iwona Kosztyła